nr 3/2018


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 3/2018


 

  PROCES WYKRYWCZY  

R. Maciejczyk
Proces wykrywczy realizowany przez Policję w postępowaniu karnym

M.J. Bednarski
Profilaktyka przestępczości – zarys aspektów prawnych,
kryminologicznych i kryminalistycznych

K. Smolarek
Metody i motywy działania sprawców przestępstw. Modus operandi

M. Sikora
Profilowanie sprawców przestępstw

W. Smarz
Możliwości wykorzystania pszczół miodnych w procesie wykrywczym

A. Kubacki
Trójwymiarowy obraz w okazaniu pośrednim

M. Białęcki, K. Sawicki
Wybrane aspekty funkcjonowania europejskiego nakazu dochodzeniowego

Z. Ptasiński
Współdziałanie ŻW z innymi organami upoważnionymi
do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

 

  TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA  

I. Bogusz, M. Bogusz
Oględziny miejsca zdarzenia

S. Janeczek
Medyczno-policyjne aspekty postępowania
w przypadku przestępstwa zgwałcenia

 

  CUDZOZIEMCY   

P. Kosmaty
Spotkanie międzykulturowe podczas czynności procesowych.
Dobre praktyki w zakresie prowadzenia czynności procesowych
z udziałem cudzoziemców

P. Kosmaty
Cudzoziemcy jako sprawcy i jako ofiary przestępstw w Polsce

 

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO  

S. Szamol
Ochrona cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej
w wymiarze strategicznym

M. Skwarska
Kryptowaluty – rewolucja czy chwilowy eksperyment?
Wyzwania dla administracji i bezpieczeństwa państwa

 

  JĘZYK ANGIELSKI DLA POLICJANTÓW  

R. Maciejczyk, A. Gorzałczyńska-Mróz, K. Kitajewska
Postępowanie karne

R. Cedro
Criminal proceedings

 

  BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE POLICJANTA  

M. Kisiel
Cała prawda o szczepionkach i szczepieniach

 

  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

M. Skucha, B. Głowacki
Udział polskich policjantów w programie Erasmus +

 

  VADEMECUM POLICJANTA  

A. Bordzio
Podstawowe suplementy diety wpływające na poprawę wyników sportowych
w treningu policjanta

W. Baluk
Trening pliometryczny

A. Krasa
Postępowanie policjantów w przypadku ataków
tzw. aktywnego zabójcy (wybrane elementy)

P. Bańka, M. Wiśniewski
Kontrola stanu technicznego pojazdów z użyciem urządzeń
do pomiaru przepuszczalności światła w szybach pojazdów

B. Wiatrowski
Zmiany przepisów dotyczących transportu odpadów

 

  PORADNIK NAUCZYCIELA POLICYJNEGO  

G. Winnicki
Wybrane metody praktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć w szkolnictwie policyjnym

powrót
drukuj