nr 4/2010

Spis treści

insp. dr Roman Stawicki

Z insp. dr. Romanem Stawickim, Komendantem Centrum Szkolenia Policji, rozmawiają Iwona Klonowska-Senderska i Piotr Maciejczak

W ostatnich latach Polska stała się areną dynamicznego rozwoju nowego zjawiska, jakim jest obrót dopalaczami i ich zażywanie. Dopalacze to legalne substancje o właściwościach psychoaktywnych, zarówno pochodzenia naturalnego – roślinnego, jak i syntetycznego. Zjawisko obrotu i zażywania dopalaczy znane było już wcześniej, głównie z uwagi na funkcjonujące za granicą sieci stacjonarnych i internetowych sklepów Fun shops / Smart shops sprzedających tzw. legal highs.

LOGOPEDIA JAKO FORMA TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI W SZKOLNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH

zdj. Wojciech Pasieczny, WRD KSP

Śledzenie danych KGP dotyczących wypadków komunikacyjnych w kolejnych latach może wskazywać na optymistyczny trend zmniejszania się ich liczby. Nie zmienia to faktu, że co roku ginie około 5000 osób – pozostawiając co najmniej drugie tyle swoich bliskich, dla których nagła informacja o śmierci najbliższych stanowi stresor traumatyczny, którego konsekwencją jest uraz psychiczny –TRAUMA.