nr 3_2017


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 3/2017


 

  Policyjna profilaktyka społeczna  

   Anna Rodek, Tomasz Deptuła
O rządowym „Programie ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

   Dariusz Minkiewicz
Rola dzielnicowego w aktywizacji społeczeństwa
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa lokalnego

   Marzena Kordaczuk-Wąs
Od polityki kryminalnej do polityki społecznej państwa
– miejsce działań profilaktycznych
w utrzymywaniu porządku społecznego

 

  Aktywność w obszarach priorytetowych 

   Marzena Kordaczuk-Wąs, Andrzej Wroński
Aktywność w obszarze profilaktyki zagrożeń społecznych
w ramach wybranych zadań priorytetowych Policji

   Katarzyna Krakowiak
Akcje profilaktyczne Komendy Głównej Policji

 

  Przykłady „Dobrych praktyk” 

   Marzena Kordaczuk-Wąs
Przykładowe programy profilaktyczne realizowane
przez komendy wojewódzkie Policji w wybranych
obszarach priorytetowych

   Marcin Kosmala
Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości

   Paweł Sieczkowski
Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze

   Henryk Gabryelczyk
Program w zakresie znakowania zabytków ruchomych

   Marcin Górak
Sztuka wyboru

   Irmina Łakota, Beata Bednarczyk, Teresa Wąsikowska, Kamila Murat-Rycek
Przyjazne patrole – projekt interdyscyplinarnej pomocy dzieciom,
których dobro jest zagrożone

   Katarzyna Gromadzka
Bezpieczny Senior – Ostrożny Senior – działania edukacyjne skierowane
do seniorów w ramach projektu „Akademia Seniora II” realizowanego
na terenie województwa podlaskiego przez Wydział Prewencji KWP
w Białymstoku

   Emila Kosma
B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony

   Adam Skrzypek
Koncepcja Wojewódzkich Działań Prewencyjnych „Alfa”
o charakterze antyterrorystycznym na terenie województwa dolnośląskiego

   Małgorzata Matyja
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ustawicznej edukacji
– konkurs „Odblaskowa szkoła”

   Marceli Śmiałek
Działalność profilaktyczna Zakładu Służby Prewencyjnej
Centrum Szkolenia Policji w latach 2013–2016

 

  Trendy europejskie w profilaktyce 

   Febe Liagre
Cykl polityki UE: czym jest, jak działa, jaka jest rola prewencji?

   George Leventakis, George Kokkinis
Wzmocnienie współpracy między organami ścigania
a obywatelami korzystającymi z sieci społecznych
– podejście INSPEC2T

   Csaba Bálint
Chroń swój dom przed włamywaczem w ciekawy sposób

 

  Perspektywy rozwoju profilaktyki 

   Dariusz Minkiewicz
Funkcje Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej

   Leszek Dyduch
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
a realizacja interwencji policyjnych

   Marzena Kordaczuk-Wąs
Założenia i przebieg procesu standaryzacji policyjnych programów profilaktycznych

   Marzena Kordaczuk-Wąs
Projektowanie wybranych elementów programu profilaktycznego

 

  Projekt „Szkolenie funkcjonariuszy” 

   Magdalena Walukiewicz
Polsko-cypryjska wymiana doświadczeń
w zakresie kształcenia policjantów zajmujących się problematyką nieletnich

   Dariusz Baj
Cypryjska procedura postępowania w przypadku przestępstw
popełnianych przez nieletnich

   Tomasz Siemianowski
Wybrane formy i metody pracy operacyjnej wobec nieletnich
stosowane przez polską i cypryjską Policję

   Bartłomiej Stańczyk
Taktyka i techniki interwencji policyjnych w Polsce
i na Cyprze. Wymiana doświadczeń

   Grzegorz Winnicki, Elżbieta Kołodziejska-Powalska, Radosław Kobryś,
Daniel Strzelczyk, Marta Paw, Paweł Kurek
Polsko-czeska wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia policjantów ruchu drogowego

 

  Poradnik nauczyciela policyjnego 

   Grzegorz Perz
Cele kształcenia

 

  Kącik językowy 

   Marzena Kordaczuk-Wąs
Język angielski dla policjantów

 

 

powrót
drukuj