Redakcja


CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
sekretariat: (22) 605-33-72, faks: (22) 605-35-80,
e-mail: kwartalnik@csp.edu.pl

Wydawca: Centrum Szkolenia Policji

Redaktor naczelny: insp. Marcin Szyndler
tel. 605-32-35, marcin.szyndler@csp.edu.pl

Zastępcy redaktora naczelnego:
podinsp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Sekretarz redakcji​: 
Kamila Kitajewska

Członkowie redakcji:
Renata Cedro, Joanna Łaszyn

Opracowanie graficzne i skład DTP:
Wioleta Kaczańska, Alicja Wieraszko,
Kamila Kitajewska

Opracowanie redakcyjne i korekta:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz,
Monika Irzycka, Anna Krupecka-Krupińska,
Ewa Kowalska

 

Funkcję doradczo-programową zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Policyjnego” pełni Rada Wydawnicza Centrum Szkolenia Policji, w której skład wchodzą kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych oraz komórki właściwej w sprawach organizacji dydaktyki i dowodzenia CSP: mł. insp. Marek Hańczuk, mł. insp. Beata Martyniak-Mróz, mł. insp. Grzegorz Perz, mł. insp. Robert Rodziewicz, mł. insp. Tomasz Wewiór, mł. insp. Grzegorz Winnicki, mł. insp. Jarosław Zgierski, podinsp. Wioletta Białkowska, kom. Adam Czekaj, Teresa Siennicka

powrót
drukuj