Redakcja


CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
sekretariat: (22) 605-33-72, faks: (22) 605-35-80,
e-mail: kwartalnik@csp.edu.pl

Wydawca: Centrum Szkolenia Policji

Redaktor naczelny: insp. Marcin Szyndler
tel. 605-32-35, marcin.szyndler@csp.edu.pl

Zastępcy redaktora naczelnego:
płk dr Robert Pawlicki
mł. insp. Tomasz Wewiór
nadkom. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Sekretarz redakcji: Małgorzata Reks-Stabach

Zespół redakcyjny:
podinsp. dr Beata Grubska,
podinsp. Hanna Grochowska,
Renata Cedro, Joanna Łaszyn

Opracowanie graficzne i skład DTP:
Wioleta Kaczańska, Malgorzata Reks-Stabach,
Alicja Wieraszko

Opracowanie redakcyjne i korekta:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz,
Monika Irzycka, Anna Krupecka-Krupińska,
Kamila Kitajewska

 

powrót
drukuj