nr 1/2010

Spis treści

DOKĄD ZMIERZA „SZKOLENIÓWKA”?

Na pytania „Kwartalnika Policyjnego” odpowiada Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski

Jak twierdzą w swych publikacjach Stanisław i Hanna Kałużni, uznani eksperci w zakresie problematyki kontroli wewnętrznej, nowocześnie przeprowadzona kontrola w administracji publicznej to coraz trudniejszy i bardziej złożony proces. Nikt jednak nie wyobraża sobie dziś funkcjonowania instytucji bez kontroli wewnętrznej. Prawidłowo usytuowana i dokonywana kontrola staje się sumieniem instytucji – może i powinna stanowić: system wczesnego ostrzegania przed niepowodzeniami, własny sygnalizator zagrożeń i mechanizm samoobrony, a także źródło prawdy oraz skuteczny instrument doskonalenia całokształtu pracy urzędu1.

Przyjmując, że kryzysem jest każde wydarzenie, charakteryzujące się niespodziewanym rozwojem sytuacji i nieprzewidywalnymi reakcjami, mogącymi zakłócić normalną działalność instytucji, można stwierdzić, że sytuacje kryzysowe to swego rodzaju „chleb powszedni” policjantów.

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W CSP W 2009 r.

Teren Centrum Szkolenia Policji skrywa niezwykłe tajemnice historii. W lipcu 2008 r. na terenie Centrum pojawiła się ekipa archeologów, którzy z zapałem zaczęli rozkopywać poligon, by wydobyć spod ziemi pozostałości cmentarzyska sprzed dwóch tysięcy lat.