nr 3/2010

Spis treści

ZMIANY Z WYNIKAMI

z insp. Markiem Fidosem, Dyrektorem Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, rozmawia Piotr Maciejczak

NIEKTÓRE ASPEKTY PRAWNE WYKORZYSTANIA WIDEOREJESTRATORÓW PRZEZ POLICJANTOW

Pełnienie przez policjantów służby przy użyciu pojazdów wyposażonych w przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego (wideorejestratory) zostało uregulowane w przepisach wewnętrznych wydanych przez Komendanta Głównego Policji na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Rynek narkotykowy w Polsce

Rynek narkotykowy w Polsce. uprawa grzybów halucynogennych i obrót nimi – skala i trendy Grzyby halucynogenne, popularnie nazywane „magicznymi grzybkami”, to głównie gatunki zawierające psylocybinę i psylocynę, najczęściej stosowane ze względu na swoje właściwości psychoaktywne. Główne składniki aktywne innych gatunków grzybów halucynogennych, np. muchomora czerwonego, to muscymol i kwas ibotenowy. Gatunki zawierające muscymol cechują się toksycznością i bliskim spokrewnieniem z wysokotoksycznymi gatunkami.

Komunikacja w resocjalizacji

Komunikacja w resocjalizacji - twórcze metody. Logopedia resocjalizacyjna alternatywną formą oddziaływania. Vademecum dla specjalistów ds. nieletnich (cz. 1) Człowiek jest istotą społeczną1 funkcjonującą wśród innych, wzajemnie na siebie oddziałujących – w sposób bezpośredni lub pośredni. Jednostka cały czas bierze udział w procesie interakcji społecznej, w wyniku której kształtuje swoje zachowanie i postępowanie, a także może rozwijać własne zdolności.

Wysłali złodzieja na urlop...

– wywiad z policjantami Komendy Stołecznej Policji W autobusach, pociągach, restauracjach, na plażach znajdują swoje „ofiary” z rozpiętymi torebkami, pozostawionymi bagażami, tworzą sztuczny tłok. Zabierają kosztowności… NIE – TO NIE ZŁODZIEJE, TO POLICJANCI Z WYDZIAŁU WYWIADOWCZO-PATROLOWEGO KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI.