nr 4/2010


Numer 4(14)/2010

Spis treści

WYWIAD
Iwona Klonowska-Senderska, Piotr Maciejczak
Stawiam na kulturę organizacji – wywiad z insp. dr. Romanem Stawickim, Komendantem Centrum Szkolenia Policji

PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
Michał Safjański, Janusz Gołębiewski
Zjawisko obrotu dopalaczami w Polsce

Michał Safjański
Środki masowego przekazu związane z „lobby konopnym” w Polsce – cel, struktura i skala działania

ZARZĄDZANIE
Marek Pawłowski
Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji na przykładzie Policji (cz. II)

Robert Dąbrowski
Analiza wybranych zagrożeń korupcyjnych w poszczególnych pionach Policji

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI
Karina Szafrańska, Iwona Klonowska-Senderska
Komunikacja w resocjalizacji – twórcze metody. Logopedia jako forma twórczej resocjalizacji w szkolnych programach profilaktyczno-edukacyjnych (cz. II)

Danuta Grzesiak-Witek
Wskazówki dotyczące prawidłowej wymowy dla funkcjonariuszy Policji

Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska
Wypadek komunikacyjny – dramat, którego nie leczy czas. O zespole stresu pourazowego

Tomasz Maczuga
Poziom sprawności fizycznej słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego

KRYMINALISTYKA
Piotr Płonka, Andrzej Bobiński
Zanim ostygnie pogorzelisko

STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Edyta Rokicka
Oko na powiat

CSP W LEGIONOWI E
Hanna Grochowska
Z życia CSP

KĄCIK JĘZYKOWY
Renata Cedro, Joanna Sokołowska
Języki obce dla policjantów

 

zdjęcie na okładce: collage Piotr Maciejczak, na podst. mat. KSP

powrót
drukuj