nr 4/2013

W NUMERZE

POLICJA Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji

Recenzja książki Eugeniusza Moczuka wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniach 14–18.10.2013 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży – projekt realizowany przez Prezydenta Miasta Legionowo oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie. Przedsięwzięcie objęły patronatem: Ministerstwo Edukacji Narodowej, UNESCO, a także Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Telewizja Legionowska oraz „Kwartalnik Policyjny” Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy trzema państwami partnerskimi Polską, Ukrainą i Francją.

W dniach 24–28 czerwca 2013 r. uczestniczyłam w kursie „Human Rights and Police Ethics”, który został zorganizowany przez Europejską Akademię Policyjna CEPOL w Portugalii. W przedsięwzięciu uczestniczyło 29 przedstawicieli policji z 22 europejskich krajów (Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Norwegii, Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Cypru, Grecji, Estonii, Belgii, Czech, Włoch). Zajęcia miały charakter wykładów oraz warsztatów.

Aukcja elektroniczna pojawiła się w ustawie Prawo zamówień publicznych w maju 2006 r. Żaden z przepisów ustawy nie definiuje jej pojęcia. Jest fakultatywną dogrywką w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w formie „tradycyjnej”, zwanej także papierową.

Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP: ROWERZYSTA POD WPŁYWEM ALKOHOLU – nowe regulacje prawne oraz ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UMOWY AETR sporządzonej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie 1 lipca 1970 r.

DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW SŁUŻBOWYCH DO WYSZUKIWANIA ZAPACHÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

W polskiej Policji, zgodnie z zarządzeniem nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 46, z późn. zm.), występuje 8 kategorii psów w służbie prewencyjnej oraz jedna w służbie kryminalnej. Psy do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych są umiejscowione w służbie prewencyjnej.

CENTRALNY DOBÓR PSÓW

Zgodnie z poleceniem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. centralny dobór psów do służby w Policji jest realizowany przez Zakład Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.

Pełniąc w 2002 r. funkcję oficera łącznikowego polskiej Policji w trakcie operacji związanej z zabezpieczeniem Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich w Harrachowie, nie przypuszczałem, że wykonując zadania wśród polskich kibiców, realizuję coś, co zostanie nazwane low profile policing.

PRZYSIĘGALI SŁUŻYĆ OJCZYŹNIE

18 października w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której żołnierze służby przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych złożyli przysięgę wojskową. Do przysięgi stanęło 49 elewów, którzy 2 wrześ-nia 2013 r. rozpoczęli szkolenie w ramach służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Wybierz Strony