Rada Naukowa


 • prof. dr hab. Marek Konopczyński
 • prof. dr hab. Jerzy Niemiec
 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
 • prof. dr hab. Lesław Pytka
 • prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • dr hab. prof. WSBiP Mariusz Z.Jędrzejko
 • płk dr hab. Dariusz Majchrzak
 • płk dr hab. Piotr Płonka
 • gen. dyw. rez. dr hab. Krzysztof Załęski
 • płk SG dr Piotr Boćko
 • insp. dr hab. Iwona Klonowska
 • nadinsp. dr Rafał Kochańczyk
 • mł. insp. dr inż. Robert Maciejczyk
 • dr Andrzej Skwarski
 • dr hab. prof. WSEwS Oksana Telak
 • insp. Piotr Cekała
 • Ivo Juurvee
 • plk. Ing. Pavel Kolář
 • komisarz Antoni Permanyer i Fita
 • insp. Beata Różniak-Krzeszewska

powrót
drukuj